Automatizace knihovny

09.02.2000 20:02

Knihovna získala dotace na nákup knihovnického programu Clavius, který je už nainstalovaný a začínáme vkládat knihovní fond.